Sally Fallonová

Mary G. Enigová, PhD

 

Technologie je velkorysý dobrodinec. Těm, kteří využili jeho darů moudře, věnoval osvobození od dřiny, svobodu cestovat, svobodu od nepohodlí spojeného se zimou, horkem a špínou, osvobození od neinformovanosti, nudy a útlaku. Jenžek tatíček technolog nám nepřinesl osvobození od nemocí. Chronické nemoci u průmyslových národů dosáhly dramatických proporcí, protože jsme byli oslepeni jeho nevlastními dětmi- rychlým občerstvením, porcovanými potravinami, polotovary, balenými potravinami, šizenými potravinami, konzervovanými potravinami, náhražkami - všemi zářícími bublinami, které plní regály našich obchodů se zeleninou a ovocem, potravinami, automatů a dokonce obchodů se zdravou výživou.
     Premisí této knihy je, že výběr moderní stravy a  techniky přípravy znamenají radikální změnu od způsobu, jakým se člověk živil po tisíce let, a z pohledu dějin představují módní záležitost, která nejenže krutě ohrozila jeho zdraví a vitalitu, ale může ho nadobro zničit, a že kulinářské tradice našich předků a výběr potravin a techniky přípravy zdravých neindustrializovaných národů by nám měly posloužit jako model pro současné stravovací zvyklosti dokonce a obzvlášť během této moderní technologické doby.
     Prvním moderním badatelem, který se pečlivě podíval na zdraví a stravovací zvyklosti izolovaných tradičních společností byl zubař Dr. Weston A. Price. Během 30. let 20. století cestoval po světě a pozoroval skupiny lidí nedotknutých civilizací, které žily výhradně na místních potravinách. Zatímco se strava těchto národů v mnoha podrobnostech lišila, obsahovala několik faktorů, které měla vždy společné. Téměř bez výjimky skupiny, které studovali, jedli bohatě dary moře nebo jiné živočišné proteiny a tuky ve formě masa z orgánů a mléčných produktů. Cenili si živočišných tuků jako naprosto  nezbytných k lidskému zdraví a jedli tuky, maso, ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy, semínka a celá zrna v jejich celistvém nerafinovaném stavu. Veškerá primitivní strava obsahovala trochu syrového jídla jak živočišného tak rostlinného původu.
     Dr. Price našel čtrnáct skupin od izolovaných Irů a Švýcarů, od Eskimáků po Afričany- v nichž se téměř každý člen kmene či vesnice těšil výbornému zdraví. Neměli chronické nemoci, zubní kazy ani duševní onemocnění, byli silní, robustní a atraktivní. Rodili snadno zdravé děti generaci za generací.

Dr. Price měl bezpočet příležitostí porovnat tyto zdravé tzv. "primitivy" s příslušníky stejné rasové skupiny, kteří "se stali civilizovanými" a žili na produktech průmyslové revoluce, jako bylo čištěné obilí, zavařeniny, pasterizované mléko a cukr. U těchto národů nalezl řádící zubní kazy, infekční onemocnění a křivé zuby, úzké obličeje, deformace kostní struktury a náchylnost ke všem zdravotním problémům. Bezpočet studií potvrdilo pozorování doktora Pricea, že tzv. civilizovaná strava, především západní strava z karbohydrátů a devitalizovaných tuků a olejů kazí naši Bohem danou geneticky zdědenou fyzickou dokonalost a  skvělé zdraví.

     Pozdější výzkumy stravy tradičních a civilizovaných národů  se zaměřila na jejich techniky přípravy jídla. Téměř obecně tyto společnosti umožňují, aby se obilí, mléčné produkty a často zelenina, ovoce a druhy masa fermentovaly nebo nakládaly v procesu zvaném mléčné kvašení (lakto-fermentace). Tyto techniky nakládání uchovávají jídlo, aby bylo k dispozici v době nedostatku, ale na rozdíl od moderních konzervačních metod, které umrtvují a přírodě potraviny odcizují, činí lako-fermentace výživné složky v těchto potravinách dostupnější a střevnímu traktu dodává zdraví dodávající kyselinu mléčnou a baktérii, které tuto kyselinu produkují.

Další všeobecně používanou technikou v etnické kuchyni bylo používání kostních vývarů bohatých na želatinu a také vápník a jiné minerály. Archívy naší zdravotních knihoven obsahují mnoho studií o prospěšných účincích želatiny konzumované denně nebo často, ale tyto studie jsou přehlíženy, dokonce tradiční metody na vaření sytého vývaru jsou zapomenuty.

   Tatíček technolog může být hodný otec, ale pouze v partnerství se svým mateřským, ženským partnerem- tradicemi výživy našich předků. Tyto tradice po nás chtějí, abychom používali více moudrosti v tom, jak produkujeme a zpracovávámé své potraviny a ano- trávili více času v kuchyni, ovšem dávají nám velmi uspokojivé výsledky- chutná jídla,  větší elán,  robustní děti a osvobození od řetězce akutních a chronických onemocnění.  Moudrý a láskyplný sňatek moderního vynálezu s  udržitelnými a výživnými lidovými způsoby našich předků je partnerstvím, které přemění 21. století na Zlatý věk. Rozvod urychluje fyzickou degeneraci lidské rasy, ošizuje lidstvo o jeho bezmezný potenciál, ničí jeho vůli a odsuzuje ho do role podobčana v totalitním světovém řádu.

Přeloženo ze str. xi- xii.