Photo_jan_02_11_53_23_am

SPIRULINA byla v knížce výživné tradice zařazena mezi SUPERPOTRAVINY. Píše se tam o ní: modro-zelená mikrořasa (algae) spolu se svými sestřenicemi spirulinou a chlorellou ...Aztékové v Mexiku ji jedí jako hlavní jídlo sušenou na tortilách. Afričané ji jedí s obilím a zeleninou. Jsou bohaté na bílkoviny, karotenoidy a minerály...ze všech třech je spirulina nejsnáz stravitelná a vstřebatelná, protože její buněčné stěny  se skládají z mukopolysacharidů než z nestravitelné celulózy. (Obzvlášť chlorela zase údajne odvádí z těla škodliviny...).
Na kelímku na fotografii se ovšem píše: Spirulina jako jeden z mála rostlinných zdrojů obsahuje vitamín B12....Paní Sallonová s dr. Enigovou ale ve Výživných tradicích k tomu u všech výše zmíněných potravin píšou: "Buďte obezřetní u hlášení, že mohou obsahovat vit. B12." (dále viz níže)

                                                                                                        Výživné tradice, str. 617

                                                                             VITAMÍN B12 ?

Využitelný vitamín B12 se nachází POUZE v živočišných produktech. Tělo si uchovává zásoby vitamínů B12, které mohou vydržet od dvou do pěti let.  Když je tato zásoba vyčerpaná, výsledkem jsou nemoci z nedostatku B12. Mezi ně patří perniciózní anémie, zhoršení zraku, panické ataky, schizofrénie, halucinace a nervové poruchy, jako je slabost, ztráta rovnováhy a snížená citlivost v rukou a chodidlech.  Jedna studie zjistila, že chovanci v psychiatrické léčebně trpí nízkou hladinou B12 v krvi (v séru). Nedostatek vitamínu B12 byl zjištěn u kojenců přísných vegetariánek. Fermentované sójové produkty (tempeh, pozn. překl.) a spirulina obsahují složeniny, které připomínají B12 (jeho analogie), ale tyto formy nejsou lidmi vstřebány, jelikož si je nevyzvedne "vnitřní činitel", specializovaný protein vyměšováný v žaludku, který umožňuje B12, aby byl vstřebán. Ve skutečnosti rostlinné formy B12 mohou i nedostatek B12 vytvořit. Životaschopnost vnitřního faktoru je závislá na řadě faktorů, mezi které patří stav vápníku, pankreatické enzymy a správné pH v tenském střevu. Schopnost asimilovat B12 často klesá s věkem, takže mnoho starých lidí trpí nedostatkem B12 třebaže živočišné produkty stále jedí.
     Pečlivá prohlídka fyziologie savců a stravovací návyky odhalují, že žádné z těch vyšších zvířat není striktně vegetariánem. Všichni primáti žerou nějakou formu živočišných potravin. Gorily- chybně označené jako vegetariánské- žerou vajíčka hmyzu a larvy, které přilnou k listům a ovoci. Jiní primáti žerou kobylky, mouchy, hlodavce, malé antilopy a jiná zvířata. Ani skot či další přežvýkavci nemohou být nálepkováni jako přísně vegetariánští, protože vždy přijímají život hmyzu přilnutý k rostlinám, které pojídají, a protože jejich žaludky a střevní trakt obsahuje enormní množství prvoků (protozoa). Tito mikroskopičtí živočichové pomáhají natrávit trávu a naopak- jsou stráveni a využití krávou. Jenom v průběhu současné moderní doby se mohla jakákoliv skupina lidí řídit dietou zcela oproštěnou od živočišných produktů. V době, kdy se dbalo na hygienu méně, byly v potravinách vždycky části hmyzu.  Drobný hmyz se svými larvami a vajíčky, které zůstávají v rostlinných potravinách chrání Hindy v Indii před chudokrevností z nedostatku B12. Hindové také jedí mléčné produkty a některé sekty konzumují termity. Když se tito Hindové přestěhují do Anglie, kde zásoby jídla podléhají přísným hygienickým předpisům, výskyt zhoubné anémie se dramaticky zvyšuje...
                                                                                                                                    Přeloženo z Výživné tradice, str. 28.