+42 0 773 497 017

E-Shop Sekáčské protřeby - Kurzy - Video - Technická část - Kontakt -

V létě roku 2004 jsem byl naštvaný a vzteklý, kosy jsem si totiž ničil při naklepávání i kosení, moc mi to nešlo. Mušky i jiný hmyz mě navíc stále otravovaly, bolelo to všechny a žádná zábava to nebyla. Přesto jsem věřil tomu, že existuje určitě nějaký lepší způsob, akorát jsem ho prostě neznal, a tak začalo pátrání. Teď v roce 2008 seču snadno, jsem v pohodě, těší mě, jak si tráva poslušně lehá k mým nohám. Uvědomil jsem si, že hmyz mě v těchto dnech spíše lehtá, nad čímž se jen usmívám. Zjistil jsem, že i u používání kosy platí rčení, že: "Kde končí znalosti, tam začíná násilí." N.D.

 

Vážený zákazníku,

rodinné podnikání otevřením tohoto internetového obchodu s názvem KosimeSnadno.cz jsme zahájili v roce 2006.

 Jsme anglicko-český pár intenzivně používající kosu, jehož vizí se stalo poskytovat zákazníkům v ČR i v zahraničí nejen kvalitní pravé rakouské kosy (zn. Schroeckenfux), ale rovněž kosiště, potřeby k naklepávání a ostatní nezbytnou výbavu sekáče/čky.

Vše, co prodáváme, také sami používáme na svém statku. Jsme si dále vědomi toho, že žádná i sebevíc kvalitnější část tohoto ručního nástroje není sama o sobě zázračná. Při kosení jde totiž spíše o dobrou souhru všech aspektů kosy včetně určitých schopností sekáče, které nám teprve v úhrnu dávají kosu, o níž lze říci, že se s ní skutečně "seče snadno". Z těchto důvodů rovněž nabízíme kurzy a inspirační videa na YouTube.

Doufáme, že informace, které na těchto stránkách naleznete, Vám dobře poslouží.

Přejeme Vám mnoho zdaru s kosou!

Neil a Věra Dudmanovi

E-Shop Mowers needs - Courses - Videos - Technical Section - Contact

In 2004 I was angry and frustrated, I damaged scythes while peening and mowing, it didn't go well. As a bonus the midges and insects kept biting me, we all got hurt and it wasn't any fun. Yet I had faith there must be a better way, I simply didn't know how, so the search began. Now in 2008 I cut with ease, am relaxed, I enjoy myself while the grass falls obediently at my feet. I've found the midges and insects rather tickle me these days and make me smile. Proved out also for me with scythes is the old saying "Where knowledge ends, violence begins".N.D.


Dear customer,

In 2006 we started our family business by opening this on-line shop kosimesnadno.cz (mowing with ease).

We are Czech-English couple intensively using scythe whose vision is to provide our customers both from the Czech Republic and abroad quality true Austrian scythe blades (brand Schroeckenfux), as well as snaths, tools for peening and other important equipment.

All we sell, we ourselves use as well at our own homestead. We are at the same time aware that with the scythe no one part is magical alone, but rather the good combination of all aspects and appropriate skills of the mower result in a scythe which can be said "to mow indeed with ease". Therefore we also offer summer courses and for inspiration videos on Youtube.

We hope the information you find on these pages will serve you well.

We wish you good luck with your scythe!

Heartily,

Neil and Vera Dudman


Kontact Information

Mladocov 31, Litomysl, 570 01, Czech Republic
+42 0 773 497 017 (Věra)
+42 0 773 248 117 (Neil)

Other information