Nikdy si nemůžeš nakoupit dost toho, co ve skutečnosti nepotřebuješ (You can never get enough of what you don"t really need)

U2, "Stuck in a moment" (Z knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, 2012)

Někteří čeští bohemisté se pozastavují nad nadužíváním slova farmář s tím, že čeština má přece pěkný ekvivalent tohoto slova, a sice hospodář. Ačkoliv češtinu ctím, sama v překladech používám dle kontextu termíny oba s ohledem na etymologii těchto slov a jinou dobu, ve které žijeme.

Opravdu se domnívám, že většina moderních českých zemědělců skutečně nejsou žádní hospodáři., Jsou spíš farmáři či moderní rolníci, tak trochu i nevolníci (ne-vole),  připoutání  k půdě (či svému traktoru, co po ní jezdí)  smlouvou s podmínkami o přidělení či odejmutí dotací. Dnešní český konvenční zemědělec schovaný maličký v obrovských strojích na ropný pohon, který na stovky hektarů bere dotace a chová či pěstuje něco, co se nikdy v Čechách tradičně v tak velké míře nepěstovalo či nechovalo, se mi jeví spíš jako farmář než  hospodář. (Např. taková řepka olejka se zkusila pěstovat ve větší míře až v 19. století, a to ani ne na margarín či jedlý olej na postní dobu, ale špíš jako krmivo a na svícení, než její pěstování zas upadlo s příchodem petroleje.)

Hospodář byl měl být podle mně v podstatě spíš starostlivý všestranný a šetrný "ekonom", který vidí vztah mezi svou produkcí a  zdravím své rodiny (národa?). Pak je to teprve možná opravdový "sekáč". Hospodářství je primární ekonomika. Původní význam "ekonomiky" bylo ono relativně malé soběstačné "hospodářství", než toto slovo (hospodářství) převzala a do jisté míry "vytunelovala" moderní doba, která ztratila vazbu své "ekonomiky" (hospodářství) na reálnou půdu s přirozenou úrodností, po které se hospodář projde svou nohou a sáhne si rukama na hroudu hlíny, k níž přičichne. Použít místo slova farmář slovo hospodář v dnešní době by často možná znamenalo zpronevěření se jeho původnímu významu. Tomáš Sedláček se ve svém bestselleru zmiňuje o tom, že původní řecký význam slova ekonomie byl "zákon rodiny, domu, domova". "Ekonom" (hospodář) je tedy snad původně ten, co na tyto zákony zodpovědně dohlíží.

Angličtina to rozlišuje jako farmer x husbandman. Zatímco farmář je u ní etymologicky např. ten, jemuž byl pozemek pronajat, tak husbandman je původním významem "pán domu", ten, který je menším všestranným hospodářem na vlastním pozemku.

Mezi "farmáři" v pořadu Farmář hledá ženu, ať už jsou to farmáři či do jisté míry spíš hospodáři, je řada sympatických lidí, kterým držíme palce, aby si našli partnerku. Se zájmem jsme s manželem koukali na předchozí série.

V poslední sérii reality show Farmář hledá ženu, která pochází z Velké Británie (Farmer Wants a Wife), držíme obzvlášť palce Josefovi Škeříkovi z Poříčí u Litomyšle, který nám prodal před několika lety náš relativně malý statek o 6 ha. Jemu vděčíme za náš šikovný statek, kde jsme velice spokojeni, protože byl nakonec ochoten nám ho se vším všudy prodat. On sám prodeje trochu litoval (Mladočov jsem pos-pííp, protože jsem ho prodal"), ale protože je to člověk přející, je rád, že jsme tady šťastni. Ať tedy štěstí najde i on!

Pepa, farmář, který hledá ženu... Pepa, farmář, který hledá ženu...